Hoạt động chuyên môn

60820509_326990004663315_5438950411023155200_n

GIAO LƯU KẾT NGHĨA

Nhằm tạo điều kiện học hỏi giao lưu, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong công tác Đội nói riêng và các hoạt động giáo dục nói chung giữa hai đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Thực hiện kế…
58442700_385065242336220_2407863360260407296_n

THAM QUAN TRẢI NGHIỆM

Chuyến tham quan dịp lễ 30/4 và 1/5 của Trường TH Số 2 Quảng Xuân thăm Ngã ba Đồng Lập – Quê Bác kéo dài 1 ngày. Buổi sáng, đoàn lên xe ra đến Ngã Ba Đồng Lập dâng hương và tham…
kehoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:02/KH-THQX2                        Quảng Xuân, ngày 03 tháng 02 năm 2019   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH…
kehoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 01/KH-THQX2                             Quảng Xuân, ngày 05 tháng 01 năm 2019   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH…