Hoạt động ngoại khóa

kehoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Số: …./KH-THS2QX                           Quảng Xuân, ngày   tháng 11 năm 2017   KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ…
22494750_1311112552350527_193710635_o

ƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, là một hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã…
quyet dinh

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN   Số:  01/KH-THS2QX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Quảng Xuân,  ngày     tháng 9  năm 2017   KẾ HOẠCH