Thời khóa biểu

images

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC: 2019- 2020

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1  – NĂM HỌC: 2019- 2020. Khóa biểu 2019- 2020 khoi1 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2  – NĂM HỌC: 2019- 2020. Khóa biểu 2019- 2020 khoi2 THỜI KHOÁ BIỂU…
kehoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 01/KH-THQX2                             Quảng Xuân, ngày 05 tháng 01 năm 2019   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH…
47141233_193686258203392_9136919546391691264_n

OTE TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Vào 14 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2018, trường TH Số 2 Quảng Xuân đã tổ chức thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp trường: – Trước giờ thi giáo viên tiếng Anh cô Đậu Thị Bé trình bày lí do và…