Thông báo nhà trường

59649250_416359592516409_4433769124199399424_n

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA

Ngày 06/05/2019, thầy giáo Cao Tiến Dũng đã tổ chức sinh hoạt ngoại khóa: Tuyên truyền ATGT và kỹ năng An toàn dưới nước cho học sinh toàn trường TH số 2 Quảng Xuân.   Trong buổi sinh hoạt thầy giáo đã tuyên…
54519932_551855155305705_4689120331699322880_n

GIAO LƯU BÓNG ĐA

Vào 15h, ngày 23 tháng 3 năm 2019 diễn ra trậ bóng đá giao lưu giữa 2 đơn vị TH số 2 Quảng Xuân và TT Khuyết tậ Quảng Trạch nhân dịp kỉ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn.
kehoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:02/KH-THQX2                        Quảng Xuân, ngày 03 tháng 02 năm 2019   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH…
kehoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 01/KH-THQX2                             Quảng Xuân, ngày 05 tháng 01 năm 2019   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH…
47141233_193686258203392_9136919546391691264_n

OTE TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Vào 14 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2018, trường TH Số 2 Quảng Xuân đã tổ chức thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp trường: – Trước giờ thi giáo viên tiếng Anh cô Đậu Thị Bé trình bày lí do và…