Y tế học đường

20161117_095140

Mỗi buổi sáng đến trường

  Cứ mỗi buổi sáng đến trường, em lại được ngắm góc hành lang quen thuộc với những câu chuyện cổ tích cô giáo đã kể cho chúng em nghe. Được cùng bàn bè tung…