ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN, NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Tháng Tám 10, 2017 4:44 chiều

     Nhiệm kỳ 2015 – 2017 vừa qua, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cơ bản việc thực hiện Nghị quyết  của Đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI gặp không ít khó khăn, thách thức, song nhận thức được vai trò, nhiệm vụ, sự quyết tâm lớn của tập thể, chi bộ đã lãnh đạo tập thể Trường TH số 2 Quảng Xuân vươn lên những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Trong nhiềm kỳ vừa qua, Chi bộ tập trung sức lãnh đạo, đề ra các mục tiêu chiến lược, triển khai có hiệu quả những hoạt động trọng tâm của bậc học; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của chi bộ 2015 – 2017, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra. Để bước vào một nhiệm kỳ mới, với nhũng thắng lợi mới, được sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Quảng Xuân, chi ủy chi bộ đánh giá lại việc thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017  -2020:

 

20746984_1261551327306650_864992308_o 20747079_1261552413973208_845707749_o 20747099_1261551770639939_207276904_o 20747104_1261549430640173_1969699283_o 20747161_1261552437306539_957823166_o 20747177_1261552380639878_326730719_o (1) 20747177_1261552380639878_326730719_o 20747442_1261552383973211_743769385_o 20747553_1261552233973226_93925358_o 20747643_1261552410639875_1442762304_o 20747676_1261552343973215_372903656_o 20747759_1261552350639881_163280042_o 20747871_1261552400639876_409475971_o 20771583_1261552220639894_1163137341_o 20771601_1261552423973207_629094853_o 20771721_1261548170640299_2137981766_o 20771763_1261552207306562_693130388_o 20771771_1261552407306542_2046860321_o 20771801_1261549513973498_919365653_o 20771989_1261552363973213_1295877844_o 20773255_1261547910640325_1698362147_o (1) 20773255_1261547910640325_1698362147_o 20773654_1261552470639869_584225586_o 20793492_1261552227306560_1071728232_o 20793525_1261552457306537_1097766071_o 20793568_1261552453973204_420946560_o 20793653_1261552367306546_1002094285_o 20793884_1261552210639895_774338668_o 20794896_1260960207365762_1385558233_o 20794917_1261550553973394_1957521024_o 20794947_1261552357306547_1652787100_o