Liên hệ

Trường Tiểu học số 2 Quảng Xuân

Địa chỉ: thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Người phát ngôn: Bà Phạm Thị Tuyết

Chức vụ: Hiệu Trưởng nhà trường.
Điện thoại: 01205466268  Email:pttuyet_thqxuan2@quangbinh.edu.vn