KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Tháng Mười Một 1, 2016 9:25 sáng
 

 

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  07 /KH-THTT-HSTC                                   Quảng Xuân, ngày 20 tháng 9  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

NĂM HỌC 2016 -2017

          Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/ TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”;

Thực hiện Chỉ thị 40/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 và các năm tiếp theo;

Căn cứ thông tư số 04/2014/ TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án” Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020″ của ngành giáo dục;

Căn cứ Công văn số 1859/SGD ĐT-GDTH ngày 8/9/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về hướng dẫn thực hiên nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp Tiểu học; Căn cứ Công văn số 321 /PGD ĐT ngày 09/9/2016 của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Chương trình công tác Công đoàn của CĐGD Quảng Trạch, Nhà trường và Công đoàn trường tiểu học số 2 Quảng Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2016-2017 như sau:

 1. NHIỆM VỤ CHUNG
 2. Tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời tuyên truyền tới tất cả phụ huynh học sinh, tới cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tiếp tục học tập, thảo luận xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện, tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc có hiệu quả thiết thực phong trào thi đua.
 3. Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương để có sự chỉ đạo tới các ban ngành trong xã phối hợp thực hiện, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức xã. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện hiệu quả. Tham mưu để chính quyền địa phương ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, bao gồm đại điện cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể: Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Ban công an, quân sự, Hội khuyến học, đại diện Hội cha mẹ học sinh …..
 4. Lồng ghép phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với các cuộc vận động, các phong trào toàn ngành đang thực hiện như: Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; phong trào thi đua “Hai tốt”, xây dựng trường chuẩn quốc gia…
 5. Kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban, các thành phần trong Ban chỉ đạo gồm đại diện các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công), tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, TPT Đội, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên chủ trì các hoạt động phong trào thi đua.
 6. Sau mỗi đợt thi đua, đều có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các đợt thi đua tiếp theo đảm bảo đáp ứng 5 yêu cầu, 5 nội dung của phong trào thi đua đã nêu trong chỉ thị 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2016–2017, nhà trường đăng kí phấn đấu thực hiện có hiệu quả tốt 5 nội dung của phong trào thi đua.

          II . NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:

– Kiểm tra cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch và tiến hành tu sửa trường lớp, bổ sung trang thiết bị, bàn giao tài sản cho từng lớp, từng bộ phận sử dụng hằng ngày, đảm bảo an toàn cho HS, GV, cụ thể:

+ Trang trí lớp học theo quy định đảm bảo tính thẩm mĩ, tính khoa học. Lớp học có đủ hệ thống ảnh Bác, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi, khẩu hiệu hành động, nội quy lớp học… Lớp học có hệ thống thiết bị điện, đảm bảo đủ ánh sáng và quạt mát cho HS và GV.

+ Bố trí 100% bàn ghế GV, HS các lớp tương đối đạt chuẩn, đẹp.

+ Xây tường bao trường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong trường. Tu sửa khu công trình vệ sinh HS đảm bảo đạt tiêu chuẩn; Bố trí thường xuyên vệ sinh công trình vệ sinh cho CBGV và HS. Duy trì nguồn nước giếng khoan, đảm bảo hợp vệ sinh, 100% HS được uống nước lọc tinh khiết.

– Duy trì nền nếp trực nhật lớp và lao động vệ sinh trường, lớp hằng ngày, tổng vệ sinh trường học vào chiều thứ 6 hằng tuần. Tổ chức Liên đội tiếp tục thực hiện nghiêm túc phong trào “Một phút sạch trường”,Hàng cây em chăm” .

– Quy hoạch việc trồng cây có đủ cây bóng mát, cây cảnh. Việc chăm sóc cây được duy trì thường xuyên, mỗi lớp đều có một công trình măng non được học sinh chăm sóc, tưới nước hằng ngày tạo khuôn viên, cảnh quan đẹp. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ nguồn kinh phí tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường. Huy động sự hỗ trợ của PHHS để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động dạy và học, các nhu cầu sinh hoạt của giáo viên và học sinh, trồng cây xanh, làm bồn hoa…

– Tăng cường giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan trường học. Duy trì tốt nền nếp vệ sinh trường lớp, chăm sóc, bảo vệ cây; vệ sinh cá nhân.

– Phối hợp công an xã, phụ huynh học sinh tuyên truyền thực hiện nghiêm túc ANTTTH. Tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không vi phạm, và có xác nhận của cha mẹ học sinh. Trường học an toàn về người và tài sản, không có tệ nan xã hội, không có học sinh vi phạm pháp luật và nội quy nhà trường. Thường xuyên tuyên truyền về việc xây dựng trường học an toàn với mục tiêu 5 không: “Không vi phạm trật tự ATGT, không có ma tuý và khói thuốc lá, không bạo lực, không đốt pháo, không bệnh tật và ô nhiễm môi trường”.

 1. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập.

– Tiếp tục tổ chức tốt các chuyên đề ĐMPPDH và tham gia hiệu quả chuyên đề cấp cụm trường, tổ chức hội giảng chào mừng ngày 20/10- 20/11, tổ chức hội thi “Giáo án hay, chữ viết đẹp”, thi “Làm và sử dụng đồ dùng dạy học” để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV, nhân điển hình GV giỏi của trường.

– GV cần chú ý đến tính vừa sức trong quá trình dạy học cho phù hợp với các đối tượng HS, xây dựng nền nếp học tập và các phong trào giúp nhau trong học tập như đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn cùng tiến, khuyến khích, hướng dẫn học sinh khá giỏi giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên trong học tập.

– Động viên, khuyến khích GV tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy, sưu tầm các tài liệu, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến về ĐMPPDH.

– GV chú ý rèn cho HS thói quen tự học, đã phát huy tác dụng của tiết ôn bài đầu giờ. Duy trì tốt phong trào cán bộ giáo viên nhận đỡ đầu, chăm sóc học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Triển khai tốt tài liệu” Giáo dục địa phương” để đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 1. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

          – Tiếp tục tổ chức các chuyên đề “Giáo dục kĩ năng sống thông qua các môn học Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, TNXH”. Trang bị đủ tài liệu giúp giáo viên thực hiện có hiệu quả việc rèn kĩ năng cho học sinh. Đưa tiết học môn rèn kỹ năng sống là môn học chính khóa trong tuần.

– Phối hợp với địa phương tổ chức tốt tết Trung thu cho học sinh vui chơi an toàn, bổ ích, tuyên truyền về tháng an toàn giao thông rèn kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông.

– Mỗi giáo viên chủ động phối hợp nội dung rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử, phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước trong từng bài giảng, từng môn học. Hoạt động ngoại khóa được tổ chức lồng ghép trong các môn Âm nhạc, mĩ thuật, thủ công.

– Liên đội thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá cuộc thi để giáo dục rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hoà bình và phong ngừa bạo lực tệ nạn xã hội. Liên đội phối hợp cùng Chi hội CTĐ tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo như quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, HS vùng đặc biệt khó khăn, lũ lụt …, tặng sách giáo khoa cho bạn nghèo cuối năm học, nuôi lợn đất, mở hội mổ lợn lấy tiền ủng hộ bạn nghèo trong trường.

– Phối hợp với ngành y tế tuyên truyền và tổ chức khám sức khoẻ cho HS theo lịch. Mở chuyên đề truyền thông về phòng chống bệnh Tay – Chân – Miệng và bệnh quai bị, bệnh sốt xuất huyết thường xuyên giáo dục HS ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng bệnh dịch, phòng chống các tai nạn thương tích khác. Duy trì tủ thuốc với đủ cơ số thuốc thiết yếu trong danh mục do Bộ y tế quy định, đặc biệt chú ý bông, băng, dầu gió …; tiếp tục trang bị các dụng cụ, thiết bị y tế như cáng, nẹp, giường nằm …

 1. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh:

– Chú trọng các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá, dành 1-2 tiết/ tháng cho sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao nhi đồng, bố trí các tiết sinh hoạt tập thể trên thời khoá biểu theo quy định. Quy định các hoạt động tập thể dục đầu giờ, giữa giờ, tổ chức duy trì nền nếp múa hát sân trường vào ngày thứ ba, tư, sáu trong giờ ra chơi.

– Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam, tổ chức thi tiếng hát dân ca trong học sinh, tổ chức sân chơi cấp Liên đội theo hình thức sân khấu hóa; tổ chức thi các môn thể thao cấp trường như cầu lông, bóng bàn, cờ vua, erobic, múa dân vũ…. nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia tạo không khí vui tươi, say mê học tập, yêu trường, yêu lớp của các em để thực sự mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui.

– Tổ chức tốt các hoạt động tập thể cho học sinh nhân dịp các ngày lễ lớn gắn liền với phong trào và hoạt động thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, cuộc thi, sân chơi…

– Thành lập Hội đồng giáo dục thể chất do đồng chí Hiệu trưởng làm chủ tịch HĐ và các thành viên gồm PHT, Giáo viên thể dục, TPT Đội, nhân viên Y tế và các GV chủ nhiệm. Kiện toàn Ban huấn luyện các đội tuyển TDTT gồm đồng chí giáo viên thể dục và các đồng chí trong trường (Dũng, Linh, Dung, Tâm) và một số đồng chí khác khi cần Hiệu trưởng điều động bổ sung. Tập trung huấn luyện đội tuyển tham gia thi đấu các môn TDTT cấp cụm trường. Phấn đấu có đội tuyển tham gia thi cấp huyện và có thành tích cao.

– Lựa chọn và tổ chức cho HS tham gia các trò chơi dân gian trong các giờ ra chơi, trong sinh hoạt Đội, trong các hoạt động ngoại khoá, phù hợp với độ tuổi, không gây tốn kém về kinh phí, không gây áp lực, quá tải cho học sinh đồng thời đảm bảo vệ sinh, an toàn như các trò chơi đá cầu, kéo co, nhảy dây, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây….

 1. Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các khu di tích.

– Nhà trường chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo phụ trách văn hóa địa phương sưu tầm được các tài liệu về các khu di tích, giúp CBGV, HS tìm hiểu ý nghĩa, giá trị lịch sử, giá trị văn hoá của các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

– Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh sưu tầm các tư liệu, hình ảnh về khu di tích lịch sử trong huyện trong tỉnh. Tổ chức cho giáo viên, học sinh viết bài giới thiệu về truyền thống lịch sử của Huyện, của xã; để giới thiệu cho học sinh về truyền thống lịch sử, cách mạng địa phương. Đồng thời quảng bá trên trang webise của trường, phát động phong trào thi đua học tập. Xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

– Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên lập kế hoạch phân công các chi đội, các nhóm học sinh chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ của xã thường xuyên hằng tháng.

– Chỉ đạo GV dạy các môn Lịch sử-Địa lý lồng ghép nội dung giáo dục địa phương vào bài giảng để giới thiệu cho HS hiểu biêt thêm về các hoạt động văn hoá dân gian, di tích, truyền thống, lịch sử địa phương.

          III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TRONG NĂM HỌC.

Tháng 8 + 9/2016:

– Tổ chức quyên góp sách vở cũ, xây dựng tủ sách dùng chung; tặng sách giáo khoa cho học sinh thuộc đối tượng chính sách.

– Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, mắc điện, máy bơm, tu sửa công trình vệ sinh của học sinh.

– Tổ chức họp PHHS triển khai chủ trương, nhiện vụ trọng tâm của ngành, kế hoạch của nhà trường, thống nhất nội dung, biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong GD học sinh. Tổ chức cho học sinh học tập nội quy, nhiệm vụ học sinh tiểu học đồng thời rèn kĩ năng ứng xử trong học sinh.

– Tổ chức dạy múa hát, nghi thức đội cho HS, chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới trang trọng tạo niềm vui, phấn khởi cho HS. Dạy một số trò chơi dân gian. đẩy mạnh hoạt động thể thao quần chúng trong giáo viên và học sinh.

– Kiểm tra nền nếp, đồ dùng, sách vở học sinh. Đảm bảo 100% HS có đủ sách giáo khoa theo quy định, vở viết và đồ dùng.

– Tổ chức 4 – 5 chuyên đề lồng ghép giáo dục kĩ năng sống và rèn chữ viết cho HS.

– Phát động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Hội người cao tuổi, ngày vì người nghèo, Quỹ tình thương đồng nghiệp… (CB, GV: 1 ngày lương, HS: 5000 đ)

          Tháng 10 + 11/2016:

Tổ chức 2 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh (Tiếng Việt 1, 4, Toán 5, Lịch sử 5, Tập viết 2)

Hội giảng chào mừng ngày 20/10; 20/11, tổ chức hội diễn văn nghệ, thi hát dân ca và các trò chơi dân gian cấp trường, thi làm báo tường, báo ảnh.

Thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường; thi viết chữ đẹp học sinh cấp trường. Thi TDTT cấp trường tham gia Hội khỏe phù đổng cấp cụm.

          Tháng 12 /2017:

Tổ chức lao động vệ sinh và viếng nghĩa trang liệt sĩ, phối hợp với hội cựu chiến binh tổ chức nói chuyện về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ;

Thi tìm hiểu về địa phương. Tổ chức các câu lạc bộ, sân chơi tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc, thi tìm hiểu kiến thức cho học sinh.

Kiểm tra chất lượng cuối học kì I đảm bảo nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất. Tiếp tục bồi dưỡng HSG.

          Tháng 1 + 2/2017:

Sơ kết học kì I, xây dựng kế hoạch, chương trình học kì II. Đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Tiếp tục rà soát các tiêu chí đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành đúng tiến độ.

Tuyên truyền phòng chống tai tệ nạn xã hội, phòng chống tệ nạn học đường, pháo nổ, phối hợp với Ban công an xã tổ chức học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, đốt pháo… Đảm bảo công tác an ninh trong trường ổn định.

Trồng và chăm sóc cây đầu xuân, mỗi học sinh tham gia trồng 1 cây ở nhà và 1 cây ở trường, các lớp tiếp tục duy trì chăm sóc cây xanh, bồn hoa…

          Tháng 3 + 4 /2017:

Tổ chức các sân chơi tìm hiểu về lịch sử truyền thống quê hương, địa phương chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ và mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tổ chức giải thi đấu thể thao gồm cầu lông, cờ vua, bóng bàn trong giáo viên và học sinh. Tham gia chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 do Hội đồng đội tổ chức.

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” và tuyên dương nữ công giỏi việc trường, đảm việc nhà.

Khảo sát chọn nguồn thành lập đội tuyển của trường, công nhận HSG trường. Thi HSG các môn Toán, Tiếng Việt cấp trường và Tiếng Anh cấp huyện.

          Tháng 5, 6/2017:

Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối năm, xét duyệt lên lớp, bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương. Tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5 hoàn thành CTTH và bàn giao chất lượng HS lớp 5 lên THCS. Đón HS lớp 1 năm học 2017 – 2018.

Tổ chức vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ cho các bạn lớp dưới, cho nhà trường để xây dựng tủ sách dùng chung, cho HS nghèo mượn hoặc tặng lại cho HS nghèo.

Tổ chức sơ kết, tự đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm 2016 – 2017, nộp báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch.

Nơi nhận:– Hội đồng SP (T/h);- Lưu VP.       HIỆU TRƯỞNG