Đại hội Liên đội năm học 2020-2021

Tháng Mười Hai 2, 2020 9:04 sáng

Ngày 28/11/2020, Liên đội TH số 2 Quảng Xuân tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2020 – 2021.

Đại hội liên đội được tổ chức để tổng kết các hoạt động sau 1 năm học của các chi đội, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Thông qua đó cũng bầu ra đội ngũ ban chấp hành có năng lực, nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm cao để điều hành liên đội trong năm học mới, năm học 2020-2021:

127736223_228595625276209_7101012904178940952_n 128109239_705872713421970_19050369170897441_n 128193879_1551755318358423_5269731611501951463_n 128273152_3569706436456871_8781797749640027165_n 127234851_396671228119794_8770540452529044014_n 127233857_856864791735171_1585358562819125475_n 127233032_661699927791174_1666417657625079043_n 127213488_391070542012870_6991009855750807329_n 127169970_114125497099252_1958365647022468150_n 126947805_816478848918977_6567277804569831822_n 127161233_210614093973376_4650773829472428774_n 127142954_2868656176698454_614051416026243651_n 127041345_1118111478623765_4797466254781999814_n 127036236_2480315522275001_4025064440225094292_n 126963198_1183864568676315_613473328880244544_n