KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Mười Một 6, 2017 2:23 chiều

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: …./KH-THS2QX                           Quảng Xuân, ngày   tháng 11 năm 2017

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10

VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017

 

 

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10/2017
 2. Về số lượng và nhiệm vụ phổ cập GDTH-XMC

–  Số lượng học sinh toàn trường đến ngày 31/10/2017: có 374 học sinh/13 lớp;

– Học sinh chuyển đến chuyển đi: Không.

+ Số lớp, số học sinh:

Khối lớp 1: 69/2 lớp      Khối lớp 2: 79/3 lớp      Khối lớp 3: 70/2 lớp

Khối lớp 4: 85/3 lớp      Khối lớp 5: 71/3lớp

+ Về công tác phổ cập: Các lớp đã theo dõi số lượng học sinh hằng ngày, nhà trường có giải pháp duy trì, giữ vững số lượng, cập nhật đầy đủ thông tin vào bộ hồ sơ phổ cập về phần mềm và phần hồ sơ lưu trử.

 1. Tổ chức dạy học, giáo dục toàn diện.
 2. Thực hiện chương trình: Tính đến ngày 31-10- 2017: Các lớp dạy học tuần 10, đảm bảo đúng quy định.
 3. Thực hiện một số hoạt động trong tháng

+ Công tác chuyên môn.

– Triển khai chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học Toán và Tiếng Việt  theo mô hình trường học mới (VNEN) từ khối 2 đến khối 5; chuyên đề Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1.

– Các tổ CM trao đổi thảo luận chuyên đề Toán và Tiếng Việt để các giáo viên dạy chuyên đề, dạy thực tập trong tháng.

– Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, nhận xét bổ sung góp ý cho các GV còn hạn chế, trao đổi kinh nghiệm trong dạy học. Nhận xét góp ý các loại hồ sơ của giáo viên sau khi kiểm tra xếp loại. Trong sinh hoạt chuyên môn hai tổ chuyên môn đã thảo luận về nội dung đổi mới phương pháp dạy học các môn, Trong sinh hoạt chuyên môn giáo viên chú ý đến hoạt động của HĐTQ của các lớp tham gia vào hoạt động học trong lớp, học sinh chia sẽ ý kiến, trong sinh hoạt thảo luận GV chú ý đến hoạt động của HS, học sinh tham gia vào hoạt động học nhóm như thế nào, cách GV tổ chức các hoạt động dạy học nhóm có tự nhiên hay không, hay là hoạt động nhóm chỉ mang tính hình thức. Các tổ đã mạnh giạn thảo luận và có hướng điều chỉnh trong các tiếp dạy của bản thân.

– Tổ chức dạy thực tập thao giảng chào mừng ngày 20/10 mỗi giáo viên 1 tiết dạy. Số tiết dạy: 6 tiết.

– Kiểm tra chuyên đề VSCĐ, soạn giảng của lớp 4A, 4B, 3A, 4C.

– Kiểm tra toàn diện 5 giáo viên: Cô Phượng, cô Mùi, Cô Đậu Nhung, Phạm Nhung, Cô Quý: Xếp loại tốt: 2, cô Mùi, cô Quý, Xếp loại khá: 3,

– Chỉ đạo GV tăng cường nhận xét bằng lời đối với việc nhận xét học sinh lớp 1 đang thực hiện nhận xét bằng lớp.

– GV lớp 1 đã tham gia tập huấn Tiếng Việt 1 Công nghệ.

– Khối 4,5 đã khảo sát chất lượng giữa kỳ 1.

– Ban giám hiệu đã tham gia khảo sát năng lực CBQL.

– Cô Phượng tham gia tập huấn giáo dục HS khuyết tật học hòa nhập.

– Cô Bé tham gia tập huấn chuyên đề Tiếng Anh.

– Cô Tuyết, VP, GV tin tham gia tập huấn phần mềm edu quản lý học sinh.

Các bộ phận tập huấn có hiệu quả, vận dung vào dạy học và các phần mềm cập nhật hằng ngày.

+ Bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu

– Tổ chức khảo sát chữ viết HS các lớp, GV Bồi dưỡng và BGH tuyển chọn lại đội tuyển chữ viết của trường là 7 HS. Cô Hiền dạy bồi dưỡng 2 buổi/ tuần.

– Tiếng Anh: Tài năng Tiếng Anh cô Bé bồi dưỡng 2-3 buổi /tuần.

– Các môn HKPĐ thầy Linh, thầy Dũng đã thành lập các đội tuyển đã có tập luyện cho HS hằng ngày.

+ Hoạt động CNTT

           – Triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp trên về thực hiện nhiệm vụ năm học và các công văn hướng dẫn cấp trên về các hoạt động trong tháng 10.

– Thực hiện các công văn đã được chỉ đạo, VB, KH… đã được toàn thể GV nhận và gủi trên Email của nhà trường. 100% giáo viên có máy tính và đã kết nối internet.

– Cô Dung phụ trách CNTT đã đưa các bài viết trên website của trường về ngày 20/10 và các hoạt động khác: Tuần lễ học tập suốt đời, đại hội Liên đội…

– Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo trên CNTT.

 1. Thực hiện cuộc vận độngcác phong trào thi đua

     -Thực hiện nghiêm túc viÖc lµm vÒ thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng trong CB,GV,NV vµ häc sinh, nêu cao ý thøc tù gi¸c.

– Hàng ngày các em đã tự giác quét dọn làm vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc bón phân các bồn hoa cây cảnh của các lớp, cắt tỉa đẹp.

– Các lớp trực đã quét dọn vệ sinh, tưới nước chăm sóc các bồn hoa cây cảnh của lớp mình đảm bảo khuôn viên sạch – đẹp, an toàn.hoa  và các cây cảnh cho các lớp chăm sóc.

– Các lớp đã trang trí lớp học đẹp, phù hợp lớp học.

 1. Hoạt động thư­ viện, TB:

     – Cán bộ Thư viện sắp xếp lại phòng thư viện thiết bị, bổ sung các đồ dùng mua mới vào phòng.

– Cán bộ thư viên cập nhật các loại sách mới mua về và bổ sung thêm vào thư viên thân thiện các lớp.

– Tham gia hội thảo về: Sách hay dành cho HS tiểu học.

– Tuyên truyền các lớp đọc, mượn sách truyện, sách tham khảo, GV – HS đến thư viện mở mạng cùng trang Wet tìm hiểu tin tức.

– Ho¹t ®éng cña TV,TB: Tæ chøc cho m­în s¸ch vµ ®å dïng ®Ó d¹y häc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ cho GV, HS cã t­ liÖu ®Ó d¹y häc.

– Trong tháng bổ sung sách TV: 7 triệu đồng, nguồn từ ủng hộ của ban dự án sách hay dánh cho HS tiểu học ( do công ty TNHH An Hảo tài trợ) (100 cuốn sách và 150 cuốn tạp chí).

– Nhận hộ trợ sách của NXB Kim Đồng tại Miền Trung với số Tiền hơn 10 triệu đồng với số lượng sách 408 cuốn.

 1. Hoạt động Y tế:

– Cán bộ Y tế đã hoàn thành cân đo HS lần 1.

– Tuyên truyền về dịch bệnh cho HS. Bổ sung, cập nhật các hồ sơ của Y tế.

– Đã chú ý đến VS khuôn viên, vệ sinh thân thể HS, sơ cứu kịp thời khi HS ốm đau.

 1. Hoạt động Đội TNTP và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          – TPT Đội đã tham gia tập huấn chuyên môn Công tác Đội.

– Thầy Linh tham gia tập huấn: Chương trình giáo dục an toàn dưới nước cho GV.

– Triển khai công tác Đội, Tổ chức tập huấn công tác đội cho GV chủ nhiệm.

– Tổ chức Đại hội Liên đội bầu ra được ban chỉ huy liên Đội của Liên Đội.

– Tổ chức ngoại khóa an toàn dưới nước cho HS.

* Tồn tại: Một số lớp HS còn nghịch, chưa thực hiện tốt các hoạt động của người học sinh. HS còn xả rác, một số khu vực vệ sinh chưa sạch.

Chuyên môn: Một số GV chưa thực sự chăm lớp, các hoạt động chất lượng chưa hiệu quả, một số HS kỹ năng sống, vận dụng bài làm chưa hiệu quả, HS làm bài chất lượng còn thấp. Một số HS đọc bài (Tập đọc còn chứa đúng tốc độ)

Một số bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch trong tháng công việc trong tháng chưa đảm bảo, chưa đánh giá được các hoạt động trong tháng, các loại hồ sơ chưa cập nhật kịp thời, hiệu quả công việc chưa cao.

 

 1. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017

          Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 35 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/ 1982-20/11/2017)

 1. NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG.

1.Công tác số lượng và PCGD:

– Giữ vững số lượng hiện có: 374 HS

– KT lại lần cuối, cập nhật các số liệu phổ cập vào hồ sơ, phần mềm phổ cập sau khi phòng GD KT để chuẩn bị đón đoàn KT của Sở.

 1. 2. Hoạt động chuyên môn

– Thực hiện chương trình đến tuần 15.

– Tiếp tục thao giảng các giáo viên còn lại đến hết lượt. Chọn giáo viên giỏi cấp trường chuẩn bị thi GV giỏi cấp huyện phần thi Lý thuyết vào đầu tháng 12, các GV tham gia thi cấp huyện chuẩn bị sáng kiến kinh nghiệm để nộp.

– Tiếp tục dự giờ các GV (chú ý vấn đề đổi mới PP, hình thức tổ chức dạy học theo tinh thần VN trong từng tiết dạy).

– Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học.

– GV nhận xét thường xuyên, nhận xét ĐK học sinh cụ thể.

– Nhà trường khảo sát chất lượng lần 1 các lớp môn Toán và TV vào tuần 12.

– Các tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo Tổ CM có hiệu quả, sắp xếp lại hoạt động ngoài giờ và tài liệu sống đẹp bố trí vào các tiết dạy khoa học.

– SHCM chuyên đề: Tiếng Anh theo cụm chuyên môn, cô Bé, cô Hương chuẩn bị.

– Triển khai tập huấn tại trường: Cô Bé CNTT phòng LAP, cô Dung quản lý HS bằng miền edu, cô Phượng GD trẻ khuyết tật. Thầy Dũng, thầy Linh phòng tránh tai nạn đuối nước.

– Tiến hành kiểm tra chuyên đề 3 GV; KT toàn diện 2 GV.

– Đẩy mạnh phong trào “Nét chữ -nết người”, cô Hiền Tăng cường Bồi dưỡng chữ viết cho HS để tham gia ngày hội đạt kết quả cao.

– Cô Bé, cô Hương tăng cường bồi dưỡng tài năng Tiếng Anh cho HS. Chú trọng đầu tư nội dung, thời gian và chất lượng bồi dưỡng. Tăng cường khảo sát, kiểm tra.

– Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành máy tính. Nghiên cứu thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 1. Hoạt động Thư viện – Thiết bị

– Chỉ đạo cán bộ TV – TB trong công tác giới thiệu sách về chủ điểm 20/11 và các loại sách mới vừa được trang cấp.

– Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đồ dùng của GV, việc mượn và đọc sách của HS. Tăng cường đọc sách trên mạng.

– Lên danh mục sách các loại sách vừa được trang cấp.

– KT việc đọc sách của GV, HS.

– Cho GV ký nhận sách mới về Thư viện các lớp.

– Cán bộ Thư viện có kế hoạch để tổ chức thi Kể chuyện theo sách vào đầu tháng 12.

– Nhà trường kiểm tra chuyên đề Thư viện.

 1. Hoạt động Đội:

– Chấm bồn hoa cây cảnh, trang trí lớp học.

– Tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Đầu buổi, giữa buổi.

– Tổ chức thi Múa dân vũ sân trường cho các lớp lấy điểm thi đua chào mừng ngày 20/11.

– Thầy Linh, Thầy Dũng tăng cường luyện tập thường xuyên các môn thi Hội khỏe  cho đội tuyển.

 1. Y tế:

– Tăng cường hơn nữa việc chú ý đến công tác giữ vệ sinh trong HS và trong khuôn viên nhà trường. Tổ chức tuyên truyền HS giữ vệ sinh trong mùa mưa rét, bệnh mắt đỏ, bệnh sốt xuất huyết.

Hoàn thành các loại hồ sơ Y tế theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định về công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ đạo các lớp thu tiền y tế bảo biểm của HS từ lớp 2-lớp 5 học sinh trong đối tượng chưa có thẻ bảo hiểm năm 2018.

– Kiểm tra vệ sinh thân thể HS.

 1. Các hoạt động khác.

– Tăng cường ý thức tự giác trong chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, giữ vệ sinh phong quang trường lớp.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giải pháp chỉ đạo thực hiện trong cán bộ, giáo viên và học sinh; bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trường học, thực hiện có nền nếp văn hoá nơi công sở, tuyệt đối không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ làm việc.

– Làm nhà xe cho HS, san lấp mặt bằng để có kế hoạch trồng cây.

– Đôn đốc nhà thầu xây dựng hoàn thiện nhà VSHS và cầu vào cổng trường.

– Tham mưu UBND xã có kế hoạch sửa chữa mái nhà Hiệu bộ.

– Tổ chức Tòa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

+ 14 giờ ngày 2/11/2017: Hội nghị Hiệu trưởng

+ Ngày 6/11/2017 giới thiệu sách mới( cô Phương giới thiệu)

+ Từ ngày 6-10/11 khảo sát chất lượng các lớp môn Toán và Tiếng Việt.

+ Từ ngày 05/11- 10/11: Kiểm tra tư vấn dạy học Tiếng Việt lớp 1-CGD, dạy học Tiếng Anh, kiểm tra chuyên đề quản lý, dạy học.(phòng KT các trường)

+ Ngày 9/11/2017 kiểm tra phổ cập cấp Huyện tại xã Quảng Hưng.

+ Ngày 11/11/2017 triển khai chuyên đề CNTT

+ Ngày 18/11 báo cáo hoạt động tháng.

+ Ngày 18/11 thi dân vũ sân trường.

+ Ngày 19/11 thi đấu bóng chuyền cấp Huyện.

+ Ngày 20/11/2017 Tổ chức tòa đàm 20/11.

+ Sau ngày 20/11/2017 Tập huấn công tác Thư viện.

+ Ngày 25/11/2017 Dạy chuyên đề Tiếng Anh cấp cụm tại trường TH số 2 Quảng Xuân.

+ Ngày 25/11/2017 Báo cáo hoạt động NGLL.

+ Ngày 26/11/2017 HP. TT. TPT đội, Y tế, Thư viện báo cáo hoạt động tháng 11 Hiệu trưởng.

          Trên đây là nội dung đánh giá hoạt động tháng 10 và nội dung trọng tâm tháng 11 năm 2017, yêu cầu các bộ phận, GV, NV cụ thể hóa kế hoạch để xây dựng kế hoạch tổ và cá nhân trong tháng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 

  Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ CM, GV (để thực hiện);

– Lưu: VP.

Phạm Thị Tuyết