KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Năm 9, 2017 3:34 chiều

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
     


Quảng Xuân, ngày 02 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2016

            Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mng ngày bu c đại biu Quc hi khóa XIII và đại biu Hi đồng nhân dân các cp nhim k 2011 – 2016; kỉ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2016) và kỷ niệm 412 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Bình.

 1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016
 2. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC
 3. Về công tác số lượng

          – Thực hiện tốt công tác duy trì số lượng (358em – 100%).

          – Tỉ lệ chuyên cần đảm bảo 100%

          – 100% HS ngoan không có HS vi phạm đạo đức, các tệ nạn xã hội, không vi phạm ATGT.

          – Cập nhật bổ sung bộ hồ sơ phổ cập thường xuyên.

 1. Về hoạt động dạy và học

          – Thực hiện chương trình đúng kế hoạch đề ra dạy xong chương trình tuần 33. GV dạy học đảm bảo nghiêm túc theo Chuẩn kiến thức – kỹ năng và nội dung giảm tải. Trong dạy học GV đã lồng ghép nội dung dạy học An toàn giao thông và phòng tránh tai nạn bom mìn vào dạy học.

          – Triển khai chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học Khoa học và môn Tự nhiên xã hội theo mô hình trường học mới (VNEN);

          – Các tổ CM trao đổi thảo luận chuyên đề dạy môn Khoa học và môn Tự nhiên xã hội để hai giáo viên dạy minh họa.   

          – Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, trao đổi, chia sẽ, góp ý các tiết dạy cho hai giáo viên thi giáo viên giỏi cấp huyện. Qua 4 tiết dạy các tổ chuyên môn thống nhất các bước dạy môn Toán, Luyện từ và câu, Khoa học, Tự nhiên xã hội, vận dụng 10 bước dạy của mô hình dạy học nhóm, chú trọng vào hoạt động chia sẽ của học sinh, chia sẽ của các nhóm, chia sẽ của HĐTQ thể hiện qua các hoạt động và các bài tập.

          – Các lớp học, GV  tiếp tục trang trí các phòng học, trang trí góc thiên nhiên trong lớp học có hiệu quả.

          – Về nề nếp dạy học:

             + Nề nếp dạy của GV: GV dạy nghiêm túc theo thời khóa biểu. Tập trung dạy học theo mô hình dạy học mô hình trường học mới, quan tâm đến hoạt động nhóm của học sinh.

             + Nề nếp của học sinh: Các lớp đã ổn định nề nếp đầu giờ và giữa giờ, công tác tự quản khá tốt; nề nếp chuyển tiết học chuyên biệt của một số lớp khá tốt. HS đã có ý thức tự quản trong các giờ học, HS đã chia sẽ hợp tác trong nhóm lẫn nhau.

          – GV đã cập nhật thường xuyên các loại hồ sơ của cá nhân, trong soạn bài giáo viên đã đổi mới cách soạn vận dụng được mô hình dạy học VNEN. Một số tiết dạy đã chú ý đến hoạt động tổ chức các trò chơi trong phần hoạt động ứng dụng. Quan tâm các các hoạt động nhóm, nhóm trưởng và CT HĐTQ nhanh, mạnh giạn trong các tiết dạy.

          – Trong hoạt động học của HS một số lớp có tinh thần hợp tác theo nhóm khá tốt. Hoạt động nhóm có hiệu quả, HS biết hợp tác chia sẽ lẫn nhau.

 1. 3. Hoạt động mũi nhọn

– Tăng cường bồi dưỡng  HS giỏi Olimpic Tiếng Anh cấp Quốc gia, Chữ viết và các môn năng khiếu. GV tiếng Anh  có biện pháp và kế hoạch để bồi dưỡng HS khối 3 và khối 4.

– Hoạt động Đội tăng cường bồi dưỡng: Thi phụ trách sao giỏi cấp Tiểu học   

 1. Hoạt động Thư viện – Thiết bị

Kiểm tra về đọc mượn sách của các CB, GV, NV và HS của trường.

– Cán bộ thư viên cập nhật các loại sách mới mua về và bổ sung thêm vào thư viên thân thiện các lớp.

– Các lớp đã chú trọng đến việc trang trí thư viện, góc thân thiện của lớp mình.

– Tuyên truyền các lớp đọc, mượn sách truyện, sách tham khảo, GV

 – Ho¹t ®éng cña TV,TB: Tæ chøc cho m­în s¸ch vµ ®å dïng ®Ó d¹y häc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ cho GV, HS cã t­ liÖu ®Ó d¹y häc.

 – Kiểm tra cập nhật đầu sách, trang thiết bị dạy học của thư viện.

– Toàn thể CB, GV, NV, HS mượn sách và thiết bị đồ dùng dạy học đảm bảo đầy đủ.

– Nhà trường đã xây dựng thư viện thân thiện ở cầu thang, đóng tủ và bàn ghế ở thư viện thân thiện. Thư viện ở cầu thang bước đầu hoạt động có hiệu quả.

 1. Công tác chỉ đạo chuyên môn, BD đội ngũ.

– Đã chỉ đạo dạy học chương trình đúng tiến độ.

– Đã tăng cường công tác chỉ đạo tập thể giáo viên đẩy mạnh công tác phụ đạo HS.

– Hoạt động của GV khá tích cực trong hoạt động chuyên môn của tổ của nhà trường.

– Chỉ đạo tổ chuyên môn hoàn thành các loại hồ sơ.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường dự giờ giáo viên ở trong tổ. Các tổ đã tiến hành triển khai được chuyên đề dạy tập đọc và chuyên đề Toán và chuyên đề Khoa học.

 1. Các công tác khác

– Tổ chức các trò chơi dân gian, các bài hát về ATGT, tổ chức ra các câu hỏi để thi nhận thức về ATGT cho liên đội và tuyên truyền nhận thức cho học sinh về ATGT trong các buổi chào cờ.

– Các lớp tổ chức sinh hoạt sao có hiệu quả.

– Tổ chức  HS tham gia vẽ tranh về chủ đề Tài nguyên môi trường.

– Tổ chức học sinh làm vệ sinh ở nghĩa trang liệt sỹ của xã.

– RÌn cho HS thãi quen vÖ sinh tr­êng líp s¹ch sÏ, tham gia c¸c ho¹t ®éng §éi – Sao th­êng xuyªn cã chÊt l­îng.

– Tổ chức tốt các phong trào văn nghệ, TDTT đầu giờ và giữa giờ. 

– Rèn học sinh có thói quen không xã rác bừa bãi.

Trong hội thi phụ trách sao giỏi Liên đội đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, kết quả liên đội xếp giải 3.

 1. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC.

– Hoạt động dạy và học cần chú trọng hơn, GV cần chăm lo đến chất lượng học sinh của lớp, vẫn còn một số em chưa hoàn thành các kỹ năng. Một số lớp HS chưa nắm được kiến thức cơ bản, các quy tắc công thức HS học chưa kỹ nên chưa nắm được quy tắc công thức nên vận dụng vào hoạt động thực hành còn hạn chế. Kỷ năng hoạt động nhóm chưa mạnh giạn chưa có sự hợp tác, chia sẽ lần nhau.

– Phong trào rèn chữ viết chưa thật sự có hiệu quả, hs  viết chữ chưa đẹp, chưa đúng mẫu. Một số GV rèn chữ viết cho HS chưa thường xuyên nên phong trào rèn chữ viết chưa được chú trọng, chất lượng chữ viết chưa đẹp chua đúng mẫu.

– Các phong trào trong nhà trường một số GV chưa thật sự chủ động nhiều GV chưa nhanh nhẹn do đó một số phong trào chưa có hiệu quả.

– GV chưa chú ý đến 15 phút ôn bài đầu giờ của HS. Một số tiết chuyên GV chưa quán xuyến đến HS trong lớp nên HS còn lộn xộn, cách sắp xếp bàn ghế chưa khoa học, vệ sinh lớp học số tiết ở một số lớp chưa sạch.

– Một số lớp chưa hoàn thành công việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Như lớp 4B, 4C.

– Cán bộ Y tế chưa thường xuyên kiểm tra vệ sinh cá nhân của HS nên vệ sinh cá nhân của một số HS chưa sạch, đầu tóc chưa gọn.

– Cán bộ thư viện cần chú trọng đến công tác đọc sách của HS, cần kiểm tra thường xuyên thư viện thân thiện của các lớp.

 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016
 2. NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG.
 3. Công tác số lượng:

          *  Duy trì số lượng 100%; không có học sinh bỏ học.

* Tỉ lệ chuyên cần đảm bảo 99,9%

* 100% HS ngoan; không có HS vi phạm đạo đức, các tệ nạn xã hội, không vi phạm ATGT.

* Biện pháp:

          – Tăng cường giáo dục HS làm theo theo 5 điều BH dạy, khơi dậy ở HS lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

          – Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa phụ huynh và GVCN để động viên HS  đến lớp.

          – Tăng cường kiểm soát việc đi học của HS; kịp thời động viên các em, có biện pháp đối với những HS có hoàn cảnh khó khăn.

          – Giáo dục HS ý thức chấp hành luật lệ giao thông, chấp hành các nội quy của nhà trường.

 1. Hoạt động dạy và học:
 2. Đối với GV:

          * Thực hiện chương trình đảm bảo nghiêm túc theo kế hoạch (hoàn thành chương trình năm học, không bỏ tiết, bỏ bài), GV phải nắm chắc Chuẩn kiến thức, kĩ năng của khối lớp đang dạy. Soạn bài phải bám sát Chuẩn KT-KN của từng bài, nội dung giảm tải, tài liệu giáo dục địa phương.

          * Hoàn thành chỉ tiêu 100% GV KT chuyên đề, 50% GV KT nội bộ trường học trong năm học.

          * Tập trung nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường công tác phụ đạo HS có điểm KTĐKCK2 dưới điểm (lớp 1- lớp 4) để thi lại lần 1 vào cuối tháng 5. Phấn đấu không có HS thi lại, ở lại lớp.

          * Hoàn thành kiểm tra định kì cuối kì 2 tất cả các môn học.

          * Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành các mã modun giáo viên đã đăng ký từ đầu năm, GV tự đánh giá quá trình BDTX của cá nhân sau đó tổ CM, nhà trường để tập hợp báo cáo với phòng GD.

          * Hoàn thành công tác cho điểm KT định kỳ (khối 1- khối 5), đánh giá nhận xét thường xuyên; vào điểm KTĐK và đánh giá xếp loại cuối năm kịp thời, chính xác; vào điểm học bạ chính xác.

          Khảo sát chất lượng môn toán đề của nhà trường, TT, TPCM, HPCM coi, chấm kiểm tra cần nghiêm túc, khách quan.

          * Hoàn thành các biểu mẫu cuối năm từ cá nhân đến tổ chuyên môn và nhà trường, các biểu mẫu cần tập hợp chính xác.

          * Kiểm tra hồ sơ của giáo viên, chấm điểm sổ dự giờ sổ chuyên môn nghiệp vụ.

          * GV hoàn thành danh sách học sinh lên lớp, danh sách khen thưởng các lớp, danh sách khen thưởng theo thôn, chòm.

 

          * Hoàn thành thi đua, khen thưởng cuối năm, xét hoàn thành chương trình TH cho HS lớp 5.

          * Hoàn thành tốt mọi công việc cuối năm theo phần hành phân công.

          * Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn thi đua của Phòng, Sở về KT cuối năm.

          * Chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất để đoán đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra tra trưởng chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau năm năm.

 1. Đối với Học sinh:

          * Tăng cường rèn cho HS có ý thức tự giác học tập, ý thức rèn chữ viết theo mẫu, ý thức tự giác vươn lên trong học tập.

          * Rèn HS  có thái độ tốt trong học tập, trong kiểm tra.

 1. Hoạt động mũi nhọn:

          * Tập trung nâng cao chất lượng các môn học.

          * Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra của Phòng GD cuối năm học.

          * Tiến hành đánh giá các phong trào đã triển khai trong năm học.

          * Hoàn thành xếp loại thi đua cuối năm, góp ý cho BGH, hoàn thành đánh giá GV theo chuẩn (QĐ 14/2007), đánh giá CC-VC cuối năm (QĐ 06); hoàn thành đánh giá HT cuối năm (TT sô 14/2011).

 1. Hoạt động Thư viện – Thiết bị:

          – Giới thiệu sách viết về Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Bác.

          – Duy trì  thường xuyên việc cho HS đọc sách và truy cập Internet

– Theo dõi thường xuyên việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV.

– Tiến hành rà soát, KT, đánh giá Thư viện theo Chuẩn 01/2003.

– Hoàn thành thu hồi sách, tài liệu, đồ dùng dạy học của CBQL, của GV, tiến hành sắp xếp kho sách, phòng thiết bị ngăn nắp.

          – Tiến hành tổng kiểm kê thư viện-TB cuối năm.

 1. Công tác kiểm tra:

          – KT hồ sơ GV cuối năm

– KT hồ sơ, xếp loại cuối năm

– KT vào học bạ.

– KT  sổ liên lạc

– KT hồ sơ các phần hành cuối năm.

 1. Quản lý chuyên môn:

* Chỉ đạo kiểm tra ĐKCK2 nghiêm túc.

          * Chỉ đạo giáo viên, tổ chuyên môn KT thường xuyên, vào điểm KTĐK và đánh giá xếp loại cuối năm kịp thời, chính xác; vào  học bạ..

          * Chỉ đạo chuyển giao chất lượng lớp 5 bước 3 theo đúng tinh thần chỉ đạo của phòng GD&ĐT.

 1. Các hoạt động khác:

*Kế toán, tài chính:

– Hoàn thành quyết toán các loại quỹ trong năm để BTTND kiểm tra.

          – Hoàn thành hồ sơ khuyến học cuối năm, chuẩn bị phát thưởng (…..)

          *HĐ Đội: Tăng cường luyện tập đội trống chuẩn bị cho năm sau (tất cả các buổi chiều từ 2h30); Hoàn thành hồ sơ cuối năm; Tổng hợp phong trào thi đua của các lớp chuẩn bị cho công tác xét thi đua cuối năm. Hoàn thành báo cáo kết quả công nhận chuyên hiệu đội (CV 23 ngày 9/5)…

          * Y tế học đường: Hoàn thành báo cáo công tác y tế cuối năm. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch bệnh mùa hè, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Cán bộ Y tế trang trí Phòng Y tế học đường.

Hoàn thành báo cao ngoại khóa y tế học đường (CV 632)…

          * Các phong trào thi đua trong nhà trường: Đây là thời điểm cao điểm về ATGT,ATTTTH: GV cần tăng cường  tuyên truyền, nhắc nhở HS…Tăng cường chăm sóc hoa…

 1. Các công việc tiếp nối:

          – Ngày tổng kết, phát thưởng trong HS: sáng 22/5 (7 giờ 0 phút)àTừ 9h đến 10h30: các lớp tổng kết.

          – Ngày HN tổng kết năm học: sáng 28/5: (6h30).

          * Vấn đề KT học bạ: Tổ trưởng tự phân công các thành viên trong tổ kiểm tra chéo học bạ (2-3 Gv/ KT trên khối). Nội dung KT:

          – Giấy khai sinh đủ chưa( bấm vào sổ), hợp lệ không

          – Họ tên, ngày sinh ở GKS trùng trang đầu?

– Điểm vào học bạ trùng sổ điểm? Phần nhận xét?, đóng giáp lai?

– Sửa điểm?

          * Nghiệm thu Mầm non:

          – Ghi nhật kí những trẻ tiếp thu chậm

          – Những trẻ không có tên trong danh sách điều tra của nhà trường nhưng MN xác nhận trong địa bàn (đói chiếu hồ sơ ở MN)

          – Những trẻ có tên trong danh sách điều tra của nhà trường nhưng chưa nghiệm thu (sẽ điều tra tiếp đang học ở trường MN nào)

          * Kiểm kê TV+TB; kiểm kê tài sản: Sẽ phân công thành 3 mảng để tổng kiểm kê 2 ngày (phân công trước 1-2 ngày ở thông báo). Các tổ trưởng tổ kiểm kê phân người thư kí, hoàn thành các biên bản nộp cho HT…)

          Lưu ý:

          * Kiểm kê thư viện: Phân công GV kiểm kê theo từng mảng sách. Với từng mảng sách:

          – Đếm thực tế số sách trên giá

          – Đếm thực tế số sách cập nhật ở trong sổ

          – Những sách đã thanh lý đã xử lý chưa.

          – Số sách đầu năm, số sách tăng trong năm, tổng số sách hiện tại của mảng đó.

          Trong biên bản kiểm kê, phân nội dung, ghi rõ: lần lượt từng kho sách (như trên), sau đó tổng hợp cả 3 kho: Tổng số sách đầu năm, số sách tăng trong năm, tổng số sách hiện tại của TV. Tủ sách dùng chung. Đề nghị thanh lý, lý do từng quyển?

          * Kiểm kê thiết bị: Phân công GV kiểm kê theo từng khối và TB dùng chung, với từng khối, thiết bị dùng chung:

          – Thiết bị thực tế trong kho?

          – Thiết bị thực tế  theo dõi ở sổ thiết bị

          – Đề nghị thanh lý, lý do từng thiết bị

          *Kiểm kê tài sản: đ/c Tuyết chỉ đạo kiểm kê theo từng phòng, đặc biệt cập nhật các tài sản tăng thêm trong năm ở mỗi phòng, đề nghị thanh lý? Tổng từng loại tài sản?

          * Thu và sắp xếp hồ sơ ở tủ lưu trữ: đ/c Giang lập bảng ghi số lượng nộp từng loại. Lưu ý sắp xếp trong trong tủ: theo từng loại (sổ liên lạc, kế hoạch dạy học, chương trình, hồ sơ tổ, hồ sơ Đội hồ sơ Hội phụ huynh, sổ dự giờ GV, hồ sơ quản lý, kế hoạch + Tổng kết, chuẩn Quốc gia… làm ma két dán ở tủ).

          * Phân công GV làm và kiểm tra các loại hồ sơ của các chuẩn.

Các Giáo viên các bộ phận nộp các loại hồ sơ về nhà trường trước ngày 20/5/2016

Chuẩn 1: Cô Tâm, chuẩn 2: Cô Giang, Chuẩn 3: Cô Phương cô Hiền, Chuẩn 4: Thầy Dũng, Chuẩn 5: Cô Thu.

          * Họp tổ cuối năm:

          * Nội dung họp phụ huynh cuối năm:

 1. Điểm diện
 2. Kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2015- 2016 (NT chuẩn bị)
 3. Những kết quả đạt được của lớp: về chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, các hội thi trong nhà trường, các hội thi các cấp; HS giỏi, TT….
 4. Quyết toán thu chi quỹ lớp (thu thêm?)
 5. Bàn về tổng kết lớp cho HS:

 

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                              Phạm Thị Tuyết