Hưởng ứng Ngày hội Sắc màu 2020 – Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh Covid -19

Tháng Tư 21, 2020 11:00 chiều

Hưởng ứng Ngày hội Sắc màu 2020, Liên đội TH Số 2 Quảng Xuân tổ chức cho các em thiếu niên nhi đồng vẽ tranh với chủ đề Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Dưới đây, là hình ảnh những bài vẽ dự thi của các bạn thiếu niên nhi đồng trường TH số 2 Quảng Xuân:

91514503_810920952728428_6359970559551340544_n 91908182_699687150836853_5042595225332088832_n 92211568_259078515124757_8370782915058991104_n 92578142_2357720237853601_7393950246339870720_n 92692627_3076030702440784_5555464258059239424_n 92724557_853297798472123_2073030153700638720_n 92748355_575694663042571_3037924037402558464_n 92774077_162049828380001_7907136226178629632_n 92683914_164754208146498_6166812123469971456_n 93972389_181845562849045_8380967991914790912_n